"Eğitim Durumu Yükseldikçe İkinci El Tüketim Artıyor"
Tarih: 17 Haziran 2022

"Eğitim Durumu Yükseldikçe İkinci El Tüketim Artıyor"

İkinci el lüks tüketimin hızla yayılan bir akım halini aldığını ifade eden Dr. Merve Çelik Varol, yaptığı ‘Lüks Marka Kullanımında Dijital Tüketicilerin Hedonik Tutumlarının Dönüşümü’ isimli araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre eğitim durumu yükseldikçe ikinci el tüketim artıyor.  İkinci el tüketimi en çok 36-45 yaş grubuna mensup kişiler yapıyor. Erkekler, kadınlara göre daha fazla ikinci el tüketim gerçekleştiriyor.

Dr. Merve Çelik Varol, bin kişi üzerinden gerçekleştirdiği anket çalışmasının verilerini paylaştı. Varol’un ‘Lüks Marka Kullanımında Dijital Tüketicilerin Hedonik Tutumlarının Dönüşümü’ adlı araştırmasına göre, ikinci el tüketimi en çok 36-45 yaş grubuna mensup kişiler yapıyor. 

“Erkekler kadınlara göre daha fazla ikinci el tüketim gerçekleştiriyor” diye konuşan Varol, “Medeni durum açısından ikinci el tüketimi motivasyonu belirleyen boyutlardan çevresel motivasyon boyutunda farklılaşma varken, sosyal ve kişisel motivasyon medeni duruma göre farklılık göstermiyor. Buradan evli ve bekar katılımcıların sosyal ve kişisel motivasyonlarının birbirine benzerlik gösterdiği, evlilerin bekarlara göre çevresel motivasyon düzeylerinin daha yüksek olduğu anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.

“LÜKS TÜKETİM EĞİLİMLERİ DAHA YÜKSEK”

Araştırmaya katılan tüketicilerin ikinci el moda sitelerinden alışveriş yapma sıklıklarına göre lüks tüketim eğilimlerinin farklılık gösterdiğini belirten Varol, “Çok az ve bazen ikinci el moda sitelerinden alışveriş yapanların sıklıkla alışveriş yapanlara göre lüks tüketim eğilimleri daha yüksek. Çevrimiçi alışveriş tutum ve davranışlarını belirleyen boyutlardan geleneksel alışverişte denenebilirlik ve ulaşılabilirlik dışındaki boyutlarda farklılaşmalar var. Buna göre ikinci el moda sitelerinden alışveriş yapma sıklığı arttıkça genel olarak çevrimiçi alışverişe yönelik tutum ve davranış da artıyor” dedi.

“EĞİTİM DURUMU YÜKSELDİKÇE İKİNCİ EL TÜKETİM ARTIYOR”

Araştırmaya katılan tüketicilerin eğitim düzeylerine göre ikinci el tüketim motivasyonlarında farklılaşmalar olduğuna değinen Beykent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nden Öğr. Üyesi Dr. Merve Çelik Varol, “En yüksek ikinci el tüketim motivasyonuna lisansüstü eğitim düzeyindekiler sahip. Genel olarak eğitim durumu yükseldikçe ikinci el tüketim motivasyonu artıyor” ifadelerini kullandı.

“LÜKS TÜKETİM EĞİLİMLERİ ARTTIKÇA, İKİNCİ EL TÜKETİM MOTİVASYONLARI DÜŞÜYOR”

Katılımcıların lüks tüketim eğilimleri ile ikinci el tüketim motivasyonları arasında negatif yönlü bir ilişki olduğunu söyleyen Varol, “Bu bağlamda, katılımcıların lüks tüketim eğilimleri arttıkça, ikinci el tüketim motivasyonları düşüyor. Diğer taraftan çevrimiçi alışverişe yönelik tutum ve davranışlar arttıkça ya da azaldıkça aynı doğrultuda ikinci el tüketim motivasyonları da artıyor ya da azalıyor” diye konuştu.

“Lüks Tüketimde İkinci El” adında bir kitap da yazan Varol, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Ekonomik nedenler, ekolojik sisteme duyarlılık göstermek, farklı bir stil sahibi olmak, geçmişte üretilen ancak günümüzde var olmayan değerli bir parçaya ulaşmak gibi nedenlerle gerçekleştirilen söz konusu tüketim biçimi, ikinci el ürün alınan ve satılan platformların kullanımının yaygınlaşmasında önemli bir rol oynuyor. Teknolojinin gelişmesiyle, günümüz pazarlama anlayışının güçlü aktörleri olarak karşımıza çıkan dijital tüketicilerin en fazla tercih ettiği tüketim biçiminin başında gelen ikinci el lüks tüketim, dönüştürülebilir moda ve dönüştürülebilir ekonomi kavramları ile de yakından ilişkili. İkinci el moda ve lüks tüketim izleğinde gerçekleştirilen bu kitabın amacı ikinci el lüks tüketim olgusunu tüm yönleriyle irdelemek.”