Beykent Üniversitesi 3. Sürdürülebilirlik Günleri Gerçekleştirildi
Tarih: 23 Aralık 2021

Beykent Üniversitesi 3. Sürdürülebilirlik Günleri Gerçekleştirildi

Uluslararası alanda çok değerli akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen 3. Sürdürülebilirlik Günleri – Sürdürülebilir Gıda Politikaları ve Gıda Atığı Konferansı Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman ve MMF Dekanı Prof. Dr. Mesut Kaçan’ın açılış konuşmaları ile başladı.

Konferansa Kalifornia Üniversitesinden Prof. Dr. Hilal Elver, Boston Üniversitesinden Doç. Dr. Pablo Suarez ve Dr. Arzum Akkaş, Fordham Üniversitesinden Doç. Dr. Ergem Şenyuva Tohumcu, Lozan Üniversitesinden Doç. Dr. Yohan Ariffin, Beykent Üniversitesi’nden Dr. Meltem Kayhan, Doç. Dr. Esat Özata, Doç. Dr. Pınar Gedikkaya ile Fazla Gıda firmasından Koray Koçer katıldılar.

Konferansta küresel ölçekte artmakta olan açlığa dikkat çekilerek, gıda üretimini olumsuz etkileyen faktörler, gıda atıklarının azaltılması ve israfın önlenmesine yönelik yaklaşımlar ve politikalar üzerinde duruldu. Sürdürülebilir gıda politikaları ve gıda atığının en aza indirilmesi için bu bağlamda etkin olan tüm paydaşların; devletler, şirketler, örgütler, sivil toplum ve tüketiciler olarak neler yapabileceğine dair önerilerde bulunuldu. Bu alanda farkındalık yaratılması, yeni normların oluşturularak toplum geneline yayılması ve  benimsetilmesinin önemi vurgulandı.