Özel Sektörde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözümleri-Kimya Sektöründe Yeni Trendler