“Şehir Buluşmaları” Kapsamında Köpek Kulübesi Boyama