Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Öğrencilerimiz Uluslararası Kongrelerde Araştırma Projelerini Sundular
Tarih: 20 Kasım 2018

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Öğrencilerimiz Uluslararası Kongrelerde Araştırma Projelerini Sundular

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı öğrencileri “Psikolojide Araştırma Yöntemleri” dersi kapsamında, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman KAHRAMAN’ın koordinatörlüğünde hazırladıkları araştırma projelerini uluslararası kongrede sundu.

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı öğrencileri “Psikolojide Araştırma Yöntemleri” dersi kapsamında, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman KAHRAMAN’ın koordinatörlüğünde hazırladıkları araştırma projelerini uluslararası kongrede sundu.
 

Öğrencilerimiz; Gözde AVAR, “Riskli Alkol Kullanımı Olan ve Olmayan Bireylerde Sosyal Anksiyete ve Sosyal Destek Türleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Uzma ÇELİK “Riskli Alkol Kullanımı Olan Kişilerde Yalnızlık ve Aleksitimi Düzeylerinin İncelenmesi”başlıklı bildirilerini ekim ayında Bodrum’da gerçekleştirilen 4. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde, Buse ŞAFAK, “Sosyal Medya Kullanımının Yalnızlık ve Narsistik Kişilik Özellikleri ile İlişkisinin İncelenmesi” başlıklı bildirisi ile ekim ayında İzmir’de gerçekleştirilen I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi’nde, Rabia TÜTAR ise; “Sosyal Medya Kullanıcılarının Sosyal Görünüş Kaygısı ve Mutluluk Açısından İncelenmesi”, başlıklı bildirisi ile ekim ayında İstanbul’da gerçekleştirilen Dmitri Yavoronitski 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nde sunum yaptılar.

Öğrencimiz  Ayça GAMZELİ, “Yetişkinlerde Çocukluk Çağı Ruhsal Travması Belirtilerinin Psikolojik Sağlamlığa Etkisi” başlıklı bildirisi ile kasım ayında Ankara’da gerçekleştirilecek olan Al Farabi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nde  sunum yapacaktır.