Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı 2015
Tarih: 19 Haziran 2015

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı 2015

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümleri tarafından düzenlenen Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, bölgenin mevcut ve gelecekteki ekonomik konularını tartışmak üzere bu alanda çalışma yapan araştırmacı, akademisyen ve karar vericileri bir araya getirmeyi hedeflemektedir. 

Bu seneki konferans 9-11 Eylül 2015 tarihlerinde Rusya’nın Kazan şehrinde yapılacaktır. 

Küreselleşme çerçevesinde ekonomik entegrasyon, bölgesel işbirliği, uluslararası ticaret, sürdürebilir büyüme ve kalkınma, geçiş ekonomileri, finans, enerji, doğal kaynaklar ve çevre; toplantı konuları arasında yer almaktadır.

İletilen bildiriler, sunumlar ve tartışmalar İngilizce, Türkçe ve Rusça olarak yapılacaktır. Her bildiri İngilizce başlık ve İngilizce özete sahip olmalıdır.

Bildiri Tam Metni Son Teslim Tarihi: 28 Haziran 2015
 
Detaylı bilgi için www.avekon.org